کشتارگاه صنعتی اروس

بزرگترین کشتارگاه صنعتی شمال کشور با ظرفیت روزانه 100 راس دام سنگین و 1000 راس دام سبک