کشتارگاه صنعتی اروس

بزرگترین کشتارگاه صنعتی شمال کشور با ظرفیت روزانه 100 راس دام سنگین و 1000 راس دام سبک

استان گلستان، شهرستان آق قلا ، سه راهی انبار الوم
تلفن: 01732129811 الی 2