کارخانه تولید فرآورده های پروتئینی – شهرستان ملایر