کارخانه تولید همبرگر و صنایع بسته بندی اروس

کارخانه صنایع بسته بندی گوشت و تولید همبرگر
گرگان، کیلومتر 5 جاده ساری، شهرک صنعتی هزارجریبی
تلفن: 01732610624 – 01732610625